Kullanıcı Sözleşmesi

Tanımlar

Müşteri/Alıcı/Kullanıcı: Sitede sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan veya yararlanan kişi

Satıcı: Site'de sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu veya ilgili lisans haklarına sahip olduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Müşterilere yönelik olarak satışa arz edenİde Bilişim Limited Şirket

Site: hocamon isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Site,İde Bilişim Limited Şirket’ne aittir ve onun tarafından işletilir. Site üzerinden sign2future.com Ürünü’ne, online eğitim içerikleri, uygulama ve hizmetlere erişmek ve bunlardan faydalanmak için kullanabilirsiniz. Site kapsamında 18 yaşından küçükler veli ve/veya vasinin izin ve/veya onayı olmaksızın alım-satım işlemlerinin tarafı olamazlar.

Hizmet: Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, site tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

Konu

Site'de sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Genel Hükümler

1. Hizmet Sağlayıcı olan satıcı, Site üzerinde yer alan herhangi bir Hizmet veya Ürün için ön tarama, inceleme, işaretleme, filtreleme, değişiklik yapma, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutmakta, ancak bu konuda yükümlülük taşımamaktadır. Satıcının söz konusu Ürün ve Hizmetlerinden satın almış müşterileri 2 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle Ürün ve Hizmet satışını sürekli veya geçici olarak durdurabilir veya Ürün ve Hizmetlere erişimini engelleyebilir.Satıcının her türlü önlemi almasına rağmen Site’de yasadışı harici yollarla kabul edilemez veya uygunsuz bulunabilecek Ürün ve Hizmetlerden Satıcı sorumlu değildir.

2. Site’den indirilen ya da Site’nin kullanımıyla başka şekilde edinilen ürünleri kullanmaktan kaynaklanan riskler yalnızca müşteriye ait olup; yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde herhangi bir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" ve "bulunduğu gibi" sağlandığı taraflarca kabul edilmektedir. Site’nin kullanılması ile edinilen herhangi bir hizmet ve ürünü kullanma tercihi ve bundan kaynaklanan riskler müşteriye ait olup; bilgisayar sisteminin, mobil cihazın ya da diğer cihazların zarar görmesi veya bu tür bir kullanımdan doğan veri kayıpları konusunda sorumluluk müşteriye aittir. Şatıcı ayrıca ürün ve hizmetlerin ticari olarak satılabilirliği, kalitesinin yeterliliği, belirli bir amaca uygunluğu ve bir şartı ihlal etmediği gibi açık veya zımni her tür garantiyi vaat ve taahhüt etmemekte; satın alınan ürünleri kullanmadan kaynaklanan, veri kaybı dahil maruz kalınabilecek her tür doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuçta ortaya çıkan ya da emsal teşkil eden zararlar konusunda, (sözleşme, ihmal dahil haksız fiil veya diğer) herhangi bir yükümlülük altında değildir.

3. Ürün ve Hizmetlere erişmek için ad-soyad, iletişim bilgileri ve fatura bilgileri gibi bilgilerin verilmesi gereklidir. Verilen bu tür bilgilerin daima gerçek, doğru ve güncel tutma yükümlülüğü müşteriye aittir. Bu halden doğacak tüm zararlardan müşteri sorumludur. Site kapsamında yer alan Ürün ve Hizmetler’e erişmek için yer verilen şartlara müşteri uymakla yükümlü olup; Ürün ve Hizmetler’i kullanma hakkına da yine müşteri sahiptir.

4. Müşteri Site’ye Satıcı tarafından sağlanan arayüz dışındaki bir arayüzden veya başka bir şekilde erişmeyeceğini, erişmeyi denemeyeceğini otomatik yollarla (kod dosyası, tarayıcı veya zaman zaman benzer teknolojilerin kullanılması dahil) erişmeyeceğini (veya erişmeyi denemeyeceğinizi) ve web sitesinde bulunan herhangi bir robot.txt dosyasında belirtilen talimatlara uyacağını; Siteyi ve/veya bağlı sunucuları, ağları) etkileyecek veya aksamalara yol açacak herhangi bir işlem yapmayacağını; Site’de bulunan Ürünler’in veya Hizmetler’in herhangi birini veya üçüncü taraflar tarafından işletilen web sitelerini, sunucuları veya ağları etkileyecek veya bunlarda aksamaya yol açacak şekilde kullanmayacağını; Ürün, Hizmet veya uygulamaları herhangi bir amaçla çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, satmayacağını, pazarlamayacağını veya yeniden satmayacağını; lisans gerektiren herhangi bir ülkeye önceden lisans almadan (uzaktan erişim dahil) doğrudan veya dolaylı ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğini bu bentte yer alan sorumlulukların ihlali ve tüm zarar sonuçlarından kusurlu sıfatıyla sorumlu olacağını kabul etmektedir.

5. Site kapsamında bazı Ürün ve Hizmetler ücretsiz olarak sunulurken bazı Ürünler ücret karşılığında kullanım lisansı satışı yapılmaktadır. Site üzerinden yapılan satın alma işlemleriyle ilişkili ücret ödeme yükümlülüğünüzü ifa edilmeden Ürün ve/veya Hizmet’in Satıcı tarafından teslim yükümlülüğü yoktur. Satıcı, Ürün ve/veya Hizmet satın alma işlemini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli ödeme gerçekleştirme yöntemlerine ilişkin tercihler sunabilir. Söz konusu işlemler müşterinin; söz konusu ödeme gerçekleştirme yöntemini kapsayan başka bir yasal sözleşmeye tabi olması sonucunu doğuracağından bu hususta Satıcının herhangi bir sorumluluğu olmayıp; ödeme yöntemini uygulayan kuruluşla gerekli işlemleri müşteri sonuçlandırmakla yükümlüdür. Satıcı tek taraflı karar verme yetkisi dahilinde önceden haber vermeksizin, mevcut ödeme gerçekleştirme yöntemini değiştirme ve/veya yeni ödeme yöntemi ekleme hakkını saklı tutar. Site kullanımı veya Site üzerinden satın alınan Ürün ve Hizmetlere ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm vergilerin ödenmesi de dahil olmak üzere vergisel yükümlülükler müşteriye aittir. Satıcı Site üzerinden yapılan satın alma işlemlerinden kaynaklanan fatura anlaşmazlıkları konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. Faturayla ilgili sorunlar, ödeme işlemi yapan kişi veya kuruluşa ya da kredi kartı şirketine yönlendirilmelidir.

6. Cayma Hakkı: Sunduğumuz Ürün ve Hizmetlerin kapsam itibariyle iadesi yasal olarak mümkün değildir. Site herhangi bir Ürün için yeni sürüme geçme işlevi sunmamaktadır. Satıcı müşterinin haklarını saklı tutmak kaydıyla karar verme yetkisi kendinde olmak üzere, bazı ürün ve uygulamaları Site’den kaldırma hakkını saklı tutar.

7. Müşteri Desteği: Sitenin kullanılması ve işletilmesiyle ilgili destek (Ürünlerin nasıl bulunacağı, satın alınacağı, satış öncesi ve satış sonrası hizmet) müşteri arayüzünde sağlanmaktadır.

8. Satıcı ve/veya tedarikçiler, hiçbir sınırlandırma olmaksızın Ürünlerle ilgili geçerli tüm Fikri Mülkiyet Hakları ve lisans hakları da dahil olmak üzere, Site ve Site’de bulunan Ürünlere ilişkin tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere sahiptir. "Fikri Mülkiyet Hakları", dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir durumda (ve herhangi bir uygulamada) söz konusu olduğunda: patent yasaları, telif hakkı, ticari sırlar, teknik bilgi, tasnife tabi bilgi, işletme adları ve alan adları, bilgisayar programları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari unvanlar, hizmet modelleri, tasarım hakları, yarı iletken topografi hakları, veritabanı hakları dahil tüm fikri mülkiyet haklarını ifade eder.

Müşteri;

(i) İzin verilmedikçe Ürünleri kopyalamayacağını, satmayacağını, lisans vermeyeceğini, dağıtmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, türev çalışmalar hazırlamayacağını, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalara ayırmayacağını veya Ürünlerdeki kaynak kodu dönüştürmeyi denemeyeceğini,

(ii) güvenliği veya Ürünlerdeki herhangi bir işlev (sınırlandırma olmaksızın dijital haklar yönetimi veya iletme kilidi işlevi de dahil olmak üzere) tarafından sağlanan, belirlenen veya uygulanan içerik kullanım kurallarını engelleyecek veya zarar verecek işlemler yapmayacağını,

(iii) Ürünleri, herhangi bir yasayı veya üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek şekilde içeriğe erişmek, içeriği kopyalamak, aktarmak, çapraz kodlama yapmak veya içeriği yeniden aktarmak üzere kullanmayacağını veya

(iv) Satıcının veya üçüncü tarafların telif hakkı bildirimlerini, ticari markalarını veya Ürünlere eklenmiş olan veya Ürünlerin içerdiği diğer mülkiyet hakları bildirimlerini kaldırmayacağını, karartmayacağını veya değiştirmeyeceğini ve üçüncü tarafların bu işlemleri yapmasına izin vermeyeceğini kabul etmektedir.

9. Müşterinin Site üzerinden yayınlanmak üzere Satıcıya gönderdiği Ürün ve Hizmetler veya Ürün ve Hizmetler aracılığı ile sunduğu, gönderdiği veya teşhir ettiği İçerik üzerindeki çoğaltmak, uyarlamak, değiştirmek, tercüme etmek, yayımlamak, halk önünde icra etmek ve teşhir etmek ve dağıtmak için daimi, geri alınamayan, dünyanın her yerinde geçerli olan, telif ücreti olmayan ve münhasır olmayan bir lisans Satıcıya verilmiş kabul edilmektedir.